Կատարել բանկային փոխանցում

Նվիրաբերությունները կարելի է փոխանցել հետևյալ հաշվեհամարներին*

 

Փոխանցում դրամով (AMD)

Ստացող՝ Զինծառայողների Ապահովագրության Հիմնադրամ
Ստացողի հաշվի համարը` 103008660005
Ստացողի բանկի անվանումը` Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ
Ստացող բանկի հասցեն՝ Վազգեն Սարգսյան 6, 0010, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Փոխանցում դոլարով (USD)

Ստացող՝ Զինծառայողների Ապահովագրության Հիմնադրամ
Ստացողի հաշվի համարը` 103008661011
Ստացողի բանկի անվանումը` Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ
Ստացող բանկի հասցեն՝ Վազգեն Սարգսյան 6, 0010, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
SWIFT: CBRAAM22
Միջնորդ բանկ` JPM Chase Bank, N.A., NY,
SWIFT: CHASUS33
Միջնորդ բանկի հաշվեհամար` 001-1-010782
Այլընտրանքային միջնորդ բանկ` HSBC NY
SWIFT: MRMDUS33
Այլընտրանքային միջնորդ բանկի հաշվեհամար` 0000111996

Փոխանցում եվրոյով (EUR)

Ստացող՝ Զինծառայողների ապահովագրության Հիմնադրամ
Ստացողի հաշվի համարը` 103008661490
Ստացողի բանկի անվանումը` Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ
Ստացող բանկի հասցեն՝ Վազգեն Սարգսյան 6, 0010, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
SWIFT: CBRAAM22
Միջնորդ բանկ` Commerzbank, Frankfurt am Main
SWIFT: CODABEFF
Միջնորդ բանկի հաշվեհամար` 400 886 42 4101

Փոխանցում ռուբլով (RU)

Ստացող՝ Զինծառայողների ապահովագրության Հիմնադրամ
Ստացողի հաշվեհամարը` 103008661581
Ստացողի բանկի անվանումը` Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ,
Ստացող բանկի հասցեն՝ Վազգեն Սարգսյան 6, 0010, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
КИО:10637 КПП:774487001
Միջնորդ բանկ` Միջազգային բանկ, Մոսկվա, BIC: 044525362
Միջնորդ բանկի հաշվեհամար` 30111810400000000002
Այլընտրանքային միջնորդ բանկ` «ՎՏԲ» Բանկ
Այլընտրանքային միջնորդ բանկի հաշվեհամար`30111810755550000071

 

*Պարտադիր դրոշմանիշային վճարները չեն կարող փոխանցվել այս հաշվեհամարներին, այլապես դրանք կդիտվեն որպես նվիրաբերություններ: Պարտադիր դրոշմանիշային վճարների փոխանցման կարգին ծանոթանալու համար կարոք եք այցելել Պարտադիր վճարներ Էջը: