Իրինա Սեյլանյան

Իրինա Սեյլանյան

Իրինան մեր հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է։

Կենսագրություն
Ադամ Կաբլանյան

Ադամ Կաբլանյան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Ժոզեֆ Սիմոնյան

Ժոզեֆ Սիմոնյան

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Անահիտ Ադամյան

Անահիտ Ադամյան

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Դավիթ Հակոբյան

Դավիթ Հակոբյան

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Կենսագրություն

ԶԻՆԱՊԱՀԻ հոգաբարձուների խորհուրդ

ԶԻՆԱՊԱՀԻ Հոգաբարձուների խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ) հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն մարմինն է:
Այն կազմված է յոթ անդամներից, ովքեր նշանակվում են 5 տարի ժամկետով։
Խորհրդի անդամները Խորհրդի աշխատանքներին մասնակցում են հասարակական հիմունքներով:
Խորհրդի անդամ կարող է նշանակվել կառավարման և ֆինանսների բնագավառներում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն հինգ տարվա փորձառություն ունեցող անձը, որը նաև հարգանք է վայելում հասարակության շրջանում։

Խորհուրդը՝

  • հաստատում է հիմնադրամի բյուջեն, ինչպես նաև՝ հիմնադրամի ծախսերի տարեկան թույլատրելի սահմանաչափը,
  • սահմանում է շահառուներին հատուցման գումարներ վճարելու կարգը, նշանակում է հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի անդամներին, հիմնադրամի տնօրենին,
  • հաստատում է հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և լուծարման կարգերը, իսկ հիմնադրամի կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում՝ ձևավորում է հիմնադրամի այլ մարմիններ և սահմանում է դրանց լիազորությունները,
  • ընտրում է հիմնադրամի արտաքին աուդիտ իրականացնող կազմակերպությանը, հաստատում է հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը, հաշվետվությունների տեսակները և այլն։