Հիմնադրամի կառուցվածքը ներկայացնում ենք ստորև: Ուժի մեջ է 10.02.2023թ.: