22

Հուն,

2018

Հատուցում ևս մեկ զինծառայողի ընտանիքի

Հիմնադրամի ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման հանձնաժողովը 22.06.2018թ. որոշում է կայացրել սահմանված կարգով կատարել հատուցումներ մեկ զինծառայողի ընտանիքի:


Այսօր ժամկետային պարտադիր զինծառայող, կրտսեր սերժանտ Գագիկ Առուշի Մեսրոպյանի ընտանիքն կփոխանցվի միանվագ 10 միլիոն ՀՀ ինչպես նաև 20 տարվա ընթացքում կտրամադրվի ամսական 200 000 ՀՀ դրամ:

Համաձայն «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի՝ գումարը կփոխանցվի շահառուների համար բացված հատուկ բանկային հաշվին, որը սպասարկվում է անվճար: