Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-29
500 000 000 դր.
1 290 323 $
1 213 062
124 069 479
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-12-11
1 000 000 $
940 123
96 153 846
387500000 դր.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2022-08-18
123 150 000 դր.
317 806 $
298 777
30 558 313
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-30
500 000 000 դր.
1 290 323 $
1 213 062
124 069 479
«ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-11-25
1 000 000 $
940 123
96 153 846
387500000 դր.
Սարգսյան Նարեկ
2020-10-20
492 400 000 դր.
1 270 710 $
1 194 624
122 183 623
Григорян Вардан
2020-10-23
23 000 000
239 200 $
224 877
92690000 դր.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2021-09-02
1 409 450 000 դր.
3 637 290 $
3 419 501
349 739 454
INN246522159475 MAGAKIAN SARMEN SAM VELOVICH 40817810031003755183
2020-12-11
20 000 000
208 000 $
195 546
80600000 դր.
ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2020-11-06
150 000 000 դր.
387 097 $
363 919
37 220 844
Էջ
/8758