Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Զարգարյան Հովհաննես
2020-11-10
0 դր.
0 $
0
0
Միրզոյան Մանվել
2023-07-04
0 դր.
0 $
0
0
Գրիգորյան Անտոն
2022-07-18
0 դր.
0 $
0
0
Ալեքսանյան Լյուդվիգ
2023-05-24
0 դր.
0 $
0
0
Հովհաննիսյան Սիմոն
2021-01-11
1 դր.
0 $
0
0
Գրիգորյան Անտոն
2021-12-23
1 դր.
0 $
0
0
Հակոբյան Սերգեյ
2023-06-01
1 դր.
0 $
0
0
Գրիգորյան Անտոն
2023-11-23
1 դր.
0 $
0
0
h A
2017-02-15
1 դր.
0 $
0
0
Անանուն
2017-09-06
1 դր.
0 $
0
0
Էջ
/9007