Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Baghdasaryan Sona
2023-09-25
27 000 դր.
70 $
66
6 700
Անանուն
2023-09-25
100
106 $
10 228
41218 դր.
Անանուն
2023-09-24
50
53 $
5 114
20609 դր.
Անանուն
2023-09-24
25 $
24
2 404
9687.5 դր.
Melkonyan Paruyr
2023-09-24
1 500 դր.
4 $
4
372
Dadaian Steven and Shaghig
2023-09-24
100 $
94
9 615
38750 դր.
Անանուն
2023-09-24
10 000 դր.
26 $
24
2 481
Անանուն
2023-09-23
20 $
19
1 923
7750 դր.
Սերգեյ Վարդումյան
2023-09-22
50 $
47
4 808
19375 դր.
"ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ" ՍՊԸ
2023-09-22
20 000 դր.
52 $
49
4 963
Էջ
/8758