Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
ԿՐԻՍՊ ՍՊԸ
2024-02-19
45 000 դր.
111 $
103
10 274
"ՄԻՆՆՈՎԱ.ԱՄ" ՍՊԸ
2024-02-19
15 000 դր.
37 $
34
3 425
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ
2024-02-19
183 000 դր.
452 $
419
41 781
ԵՐԵՎԱՆԷՆ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2024-02-19
36 000 դր.
89 $
82
8 219
"ԷՐՎԻԼ" ՍՊԸ
2024-02-19
61 000 դր.
151 $
140
13 927
"ՆԱՐԵԿ" ՍՊԸ
2024-02-19
69 000 դր.
171 $
158
15 753
Զաքարյան Արա
2024-02-19
1 000 դր.
2 $
2
228
Խաչատրյան Նվարդ
2024-02-19
500 դր.
1 $
1
114
մՖԻՐՄԱ ՇՈՒՇԻՄ ՍՊԸ
2024-02-19
1 500 դր.
4 $
3
342
Բարսեղյան Արման
2024-02-19
50 000 դր.
124 $
114
11 416
Էջ
/8942