Հիմնադրամի խորհրդի 19-րդ նիստ

Տեղեկացնում ենք, որ 2022 թվականի ապրիլի 20-ին տեղի է ունեցել Զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամի խորհրդի նիստ հետևյալ օրակարգով

 • Զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամի հաշվետվություն (01.01․2022 - 31.03․2022)
 • Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշում (20.04.2022)
 • Գործադիր հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և լուծարման կարգ (20.04.2022)

Հիմնադրամի խորհրդի 18-րդ նիստ

Տեղեկացնում ենք, որ 2022 թվականի փետրվարի 18-ին տեղի է ունեցել Զինապահի խորհրդի նիստ հետևյալ օրակարգով

 

Հիմնադրամի խորհրդի 17-րդ նիստ

Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ին տեղի է ունեցել Զինապահի խորհրդի նիստ հետևյալ օրակարգով.

 

Հիմնադրամի խորհրդի 16-րդ նիստ

Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թվականի հունիսի 23-ին տեղի է ունեցել Զինապահի խորհրդի նիստ հետևյալ օրակարգով.

 

Հիմնադրամի խորհրդի 15-րդ նիստ

Տեղեկացնում ենք, որ 2021 թվականի փետրվարի 10-ին տեղի է ունեցել Զինապահի խորհրդի նիստ հետևյալ օրակարգով.

 • Հիմնադրամի Խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրություն,
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացված աշխատանքների ներկայացում,
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվելիք աշխատանքների ներկայացում,
 • Հիմնադրամի աշխատակիցների ներգրավման գործընթացի ներկայացում,
 • Հիմնադրամի գնումների գործընթացի կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ Խորհրդի որոշման ընդունումը՝ համաձայն հավելված 1-ի։

Հիմնադրամն ունի հոգաբարձուների նոր խորհուրդ հունվարի 29-ի որոշմամբ:

Առաջնորդվելով «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասով՝ նիստն անց է կացվել հեռակա կարգով՝ Զում հարթակի կիրառմամբ:

Հիմնադրամի Խորհրդի 14-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 14-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2020 թվականի մայիսի 18-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 18.05.2020թ.-ի նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի 2019թ.-ի բյուջեյի կատարողականի և 2020թ. բյուջեյի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 4. Հիմնադրամի տարեկան ֆինանսական Հաշվետվության հաստատում (կից ներկայացվում է),
 5. Հիմնադրամի 2019թ.-ի գործունեության մասին հաշվետվության հաստատում (կից ներկայացվում է), www.azdarar.am կայքում հրապարակման համար:
 6. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի 13-րդ նիստը.


Հիմնադրամի Խորհրդի 13-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2019 թվականի հոկտեմբերի 9-ին:

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 09.10.2019թ.-ի նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 3. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի 2017թ. հոկտեմբերի 3-ի «Նույն զինծառայողի կապակցությամբ հատուցման դեպքի թոթոխության պարագայում վճարման ենթակա հատուցման գումարի վերահաշվարկման կարգը հաստատելու վերաբերյալ» թիվ 15 որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ որոշում,
 4. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի 2017թ.-ի մարտի 2-ի թիվ 9 որոշմամբ հաստատված «Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հատուցման գումարների վճարման կարգը հաստատելու վերաբերյալ» որոշմամբ հաստատված՝ կարգում փոփոխություն կատարելու որոշում,
 5. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի 2017թ.-ի մարտի 2-ի «Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը սահմանելու վերաբերյալ» թիվ 10 որոշմամբհաստատված՝ կարգում փոփոխություն կատարելու որոշում,
 6. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի 12-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 12-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2019 թվականի հուլիսի 17-ին:

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 17.07.2019թ. նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 3. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի 2017թ.-ի մարտի 2-ի թիվ 9 որոշմամբ հաստատված կարգում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ որոշում, (կից ներկայացվում է),
 4. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի 11-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 11-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2019 թվականի մարտի 22-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 22.03.2019թ.-ի նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի 2018թ.-ի բյուջեյի կատարողականի և 2019թ. բյուջեյի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 4. Հիմնադրամի տարեկան ֆինանսական Հաշվետվության հաստատում (կից ներկայացվում է),
 5. Հիմնադրամի 2018թ.-ի գործունեության մասին հաշվետվության հաստատում (կից ներկայացվում է), www.azdarar.am կայքում հրապարակման համար,
 6. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի 2017թ.-ի մարտի 2-ի թիվ 3 որորշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ (կից ներկայացվում է),
 7. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի կողմից 2008-2014թթ.-ի տեղի ունեցած դեպքերի հատուցման գումարների վճարման վերաբերյալ որոոշման ընդունում (կից ներկայացվում է),
 8. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի 10-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 10-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 13.12.2018թ.-ի նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 3. «Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2017 թվականի մարտի 2-ի թիվ 4 որոշմամբ հաստատված կարգի Հավելված 1.1-ով սահմանված «Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի Գործադիր հանձնաժողովի կազմ»-ում փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման ընդունում,
 4. «Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի կողմից 2015 և 2016 թվականներին տեղի ունեցած դեպքերի հատուցման գումարների վճարման մասին» Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի խորհրդի 09.08.2018թ. թիվ 6 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ» որոշման ընդունում,
 5. Գաղտնի,
 6. Գաղտնի,
 7. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի 9-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 9-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2018 թվականի սեպտեմբերի 25-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

Հիմք ընդունելով Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի (այսուհետ նաև՝ Հիմնադրամ) կանոնադրության 38-րդ կետը՝ 25.09.2018թ. հարցման կարգով անցկացվելու է Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

 1. «Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2017 թվականի մարտի 2-ի թիվ 9 որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ» որոշում

Հիմնադրամի Խորհրդի 8-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 8-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2018 թվականի օգոստոսի 9-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 09.08.2018թ. նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի կողմից 2015 և 2016 թվականներին տեղի ունեցած դեպքերի հատուցման գումարների վճարման վերաբերյալ որոշման ընդունում (կից ներկայացվում է),
 1. Զինծառայոների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի 2017թ. հոկտեմբերի 3-ի թիվ 15 որոշմամբ հաստատված կարգում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ (կից ներկայացվում է):

Հիմնադրամի Խորհրդի 7-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 7-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2018 թվականի հուլիսի 19-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հիմնադրամի խորհրդի նախագահի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի նշանակում:

 

Հիմնադրամի Խորհրդի 6-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 6-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2018 թվականի հունիսի 14-ին:

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 14.06.2018թ. նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2017 թվականի մարտի 2-ի թիվ 9 որոշմամբ հաստատված Հատուցման գումարների վճարման կարգում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ որոշման ընդունում (կից ներկայացվում է),
 4. Հիմնադրամի ներքին աուդիտի 2018թ. տարեկան ծրագրի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 5. Այլ հարցեր:Հիմնադրամի Խորհրդի 5-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 5-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2018 թվականի մարտի 13-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 13.03.2018թ. նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի տարեկան հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի տարեկան ֆինանսական հաշվետվության հաստատում (կից ներկայացվում է ՄԱՍ 1, ՄԱՍ 2 ),
 4. Հիմնադրամի 2017թ. գործունեության մասին հաշվետվության հաստատում (կից ներկայացվում էazdarar.am կայքում հրապարակման համար,
 5. Զոհված զինծառայողներ Շավարշ Մելիքսեթի Մելիքյանի, Էդգար Գրիգորի Նարայանի, Էրիկ Գագիկի Աբովյանի, Գարիկ Արտաշեսի Վարդանյանի շահառուներին հատուցման գումարները վճարելու վերաբերյալ որոշման ընդունում (կից ներկայացվում է),
 6. Գաղտնի,
 7. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի 4-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 4-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 13.12.2017թ. նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման Հիմնադրամի խորհրդի նիստերի գումարման ժամանակացույցի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի ներքին աուդիտի 2018թ. տարեկան ծրագրի հաստատում և «Ռիսկերի Տեղեկագիր - 2018» ներկայացում,
 4. Գաղտնի,
 5. Հիմնադրամի 2018 թվականի բյուջեի հաստատում,
 6. «Հիմնադրամի Դեսպաններ» ծրագրի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 7. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 8. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման մասին» ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելու նախօրեին զոհված և մահացած զինծառայողների հատուցման հնարավորության վերաբերյալ իրավական եզրակացություն (կից ներկայացվում է),
 9. Տեղեկանք 2017թ. նոյեմբերի 9-ին և դեկտեմբերի 4-ին կատարված հատուցումների վերաբերյալ,
 10. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի Հոգաբարձուների Խորհրդի 2017 թվականի մարտի 2-ի թիվ 9 որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ որոշման ընդունում (կից ներկայացվում է),
 11. «Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը սահմանելու վերաբերյալ» կարգի Հատուցումների վերաբերյալ հաշվետվության ձեւի փոփոխության հաստատում (կից ներկայացվում է),
 12. Այլ հարցեր:

 

Հիմնադրամի Խորհրդի 3-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 3-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2017 թվականի հոկտեմբերի 3-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 03.10.2017 թ. նիստի օրակարգի հաստատում
 2. Նույն զինծառայողի կապակցությամբ հատուցման դեպքի փոփոխության պարագայում վճարման ենթակա հատուցման գումարի վերահաշվարկման կարգի հաստատում
 3. Հիմնադրամի լոգոն արտացոլող տիպերով ապրանքներ ձեռք բերելու կամ ծառայություններից օգտվելու միջոցով նվիրաբերությունների հավաքագրման կարգը
 4. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ Հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվություն
 5. Գաղտնի

 6. Այլ հարցեր

Հիմնադրամի Խորհրդի 2-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 2-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2017 թվականի հուլիսի 3-ին ժամը 10:30-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 03.07.2017թ. նիստի օրակարգի հաստատում
 2. Հիմնադրամի ներքին աուդիտ իրականացնող մարմնի անդամի նշանակում (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի ներքին աուդիտի կանոնադրության հաստատում (կից ներկայացվում է),
 4. Հիմնադրամի Նվիրաբերությունների հավաքագրման եղանակների հայեցակարգի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 5. Հիմնադրամի խորհրդի նիստերի անցկացման ժամանակացույցի սահմանում,
 6. Հիմնադրամի և ՀՀ ԿԲ-ի կողմից մշակված և Շահառուների համար նախատեսված «Ֆինանսական խորհուրդներ փորձագետներից» գրքույկի ներկայացում (ի գիտություն),
 7. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 8. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի անդրանիկ նիստը տեղի ունեցավ 2017թ.-ի մարտի 2-ին:


Դուք կարող եք խորհրդի նիստի Օրակարգին ծանոթանալ այստեղ:


Խորհրդի նիստի ընթացքում որոշվել է.

 1. Վիգեն Սարգսյանին (ՀՀ պաշտպանության նախարար) ընտրել Հիմնադրամի Խորհդի նախագահ:
 2. Վարուժան Ավետիքյանին (ՀՀ կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետ) նշանակել Հիմնադրամի տնօրեն:
 3. Հաստատել Հիմնադրամի 2017 թվականի բյուջեն:
 4. Հաստատել Հիմնադրամի հաստիքացուցակը:
 5. Հաստատել Հիմնադրամի Գործադիր հանձնաժողովի ստեղծումը և Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի կազմը:
 6. Հաստատել Նվիրաբերությունների ներգրավման կարգը:
 7. Հաստատել Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման մարմնի կազմման և գործունեության կարգը:
 8. Հաստատել Հատուցման գումարների վճարման կարգը:
 9. Հաստատել Հիմնադրամի արտաքին աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության կարգը:
 10. Հաստատել «Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը սահմանելու վերաբերյալ» կարգը եւ տրամադրված հատուցումների հաշվետվության ձեւը