13

Հնվ,

2022

2021 թվականին վճարված դրոշմանիշային վճարների վերադարձ

Հիմնադրամին վճարված գումարի կամ դրա մի մասի վերադարձման համար կարող եք դիմել.

 1. Եթե Դուք ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողի ծնող կամ ամուսին եք


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ այս պարագայում անձը կարող է դիմել հիմնադրամին՝ զինծառայողի ծառայության մեջ գտնվելու ողջ ընթացքում  նախորդ տարվա վճարված դրոշմանիշային վճարի վերադարձման համար:

 1. Եթե Դուք զոհված զինծառայողի ծնող, ամուսին կամ զավակ եք

 Հիմնադրամ դիմելու ժամկետային սահմանափակումը հանվել է։ Դիմումը և փաստաթղթերը Հիմնադրամ կարող են ներկայացվել յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեբերի 31-ը՝ նախորդ տարվա վճարված դրոշմանիշային վճարի վերադարձի համար։

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարը այս տարվանից սկսած այլևս ենթակա չէ վերադարձման։

 Դիմումները և փաստաթղթերը պատշաճ կերպով ներկայացնելու պարագայում տասնհինգօրյա ժամկետում Ձեր նշած բանկային հաշվին կփոխանցվի պահանջված դրոշմանիշային վճարը:

Եթե անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացված չեն, Ձեր դիմումը կմերժվի:

Վերադարձի համար կա 2 տարբերակ․

 • Էլեկտրոնային եղանակ՝ այցելելով https://www.1000plus.am/hy/stamp
 • Փոստային եղանակ ՝ ուղարկելով դիմումը և փաստաթղթերը ք.Երևան, Ֆուչիկի 27/41, 629 հասցեով։ (Հարկ ենք համարում նշել, որ տվյալ հասցեում Ձեզ չեն տրամադրի խորհրդատվություն, նաև առձեռն չեն ընդունի դիմում։ Դիմումն անհրաժեշտ է ուղարկել փոստով)։

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել՝ 012 55 10 55։  

Բոլոր երեք դեպքերի համար առկա է մեկ միասնական դիմում (եթե դիմել եք էլեկտրոնային եղանակով՝ ապա Ձեր կողմից լրացված տվյալները հանդիսանում են Ձեր դիմումը): Դիմումը ներբեռնեք՝ այստեղ:

Յուրաքանչյուր դեպքի համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև:

Եթե Դուք ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողի ծնող կամ ամուսին եք

Հիմնադրամին ներկայացնում եք.

 1. Սահմանված ձևի լրացված դիմում՝ ուղղված Հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տաթևիկ Յաղջյանին,
 2. Ձեր անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը (պատճեն),
 3. Ձեր սոցիալական քարտը կամ Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքը (պատճեն),
 4. Զինծառայողի՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու մասին տեղեկանք ներքոնշյալ մարմիններից (Ձև 2 տեղեկանք (պատճեն)) կամ զինվորական գրքույկը (պատճեն)՝ տվյալ տարում զինծառայողի զորացրված լինելու դեպքում,
 5. ՊԵԿ-ից ստացված տեղեկանք նախորդ տարում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին (Ձև 4 տեղեկանք (պատճեն))։

Զինծառայողի՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու մասին տեղեկանքը կարող եք ստանալ այն կառույցից, որտեղ ծառայում է զինծառայողը.

 • Պաշտպանության նախարարություն
 • Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,
 • Ազգային անվտանգության ծառայություն
 • Ոստիկանություն

Այս տեղեկանքը ստանալու համար այդ մարմնին պետք է ներկայացնել.

 • Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Ձեր հանրային ծառայությունների համարանիշը (եթե չունեք՝ չունենալու մասին տեղեկանք),
 • Ձեր՝ զինծառայողի հետ ընտանեկան կապը հաստատող փաստաթուղթ (Եթե ամուսինն եք՝ ամուսնության վկայական, եթե զավակը՝ ծննդյան վկայական, եթե ծնողը՝ զինծառայողի ծննդյան վկայական),
 • զինծառայողի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • զինծառայողի հանրային ծառայության համարանիշ (եթե չունի՝ չունենալու մասին տեղեկանք)։

ՊԵԿ-ից տեղեկանք ստանալու համար պետք է դիմեք որևէ տարածքային ստորաբաժանում*, ներկայացնելով.

 • Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Ձեր հանրային ծառայության համարանիշը (եթե չունեք՝ չունենալու մասին տեղեկանք),
 • Ձեր գործատուից ստացված տեղեկանք առ այն, որ դրոշմանիշային վճարները պահվել են հենց Ձեզանից: Եթե վճարել եք դրոշմանիշային վճարը մի քանի հիմքով, պետք է ներկայացնել յուրաքանչյուր գործատուից ստացված տեղեկանք:

Եթե Դուք զոհված զինծառայողի ծնող, ամուսին կամ զավակ եք

Հիմնադրամին ներկայացնում եք.

 1. սահմանված ձևի լրացված դիմում՝ ուղղված Հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տաթևիկ Յաղջյանին,
 2. Ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն,
 3. Ձեր հանրային ծառայության համարանիշը (եթե չունեք՝ չունենալու մասին տեղեկանք),
 4. զինծառայողի՝ զոհված լինելու մասին տեղեկանք ստորև նշված մարմիններից (Ձև 3 տեղեկանք),
 5. ՊԵԿ-ից ստացված տեղեկանք նախորդ տարում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին (Ձև 4 տեղեկանք)։

Զինծառայողի՝ զոհված (մահացած) լինելու մասին տեղեկանքը կարող եք ստանալ այն կառույցից, որտեղ ծառայում էր զինծառայողը.

 • Պաշտպանության նախարարություն
 • Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 • Ազգային անվտանգության ծառայություն
 • Ոստիկանություն

Այս տեղեկանքը ստանալու համար այդ մարմնին պետք է ներկայացնել.

 • Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Ձեր հանրային ծառայությունների համարանիշը (եթե չունեք՝ չունենալու մասին տեղեկանք),
 • Ձեր՝ զինծառայողի հետ ընտանեկան կապը հաստատող փաստաթուղթ (եթե ամուսինն եք՝ ամուսնության վկայական, եթե զավակը՝ ծննդյան վկայական, եթե ծնողը՝ զինծառայողի ծննդյան վկայական),
 • զինծառայողի անձը հաստատող փաստաթուղթ, եթե առկա է,
 • զինծառայողի հանրային ծառայության համարանիշ, եթե առկա է
 • զինծառայողի մահվան վկայականը։

ՊԵԿ-ից տեղեկանք ստանալու համար պետք է դիմեք որևէ տարածքային ստորաբաժանում*, ներկայացնելով.

 • Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Ձեր հանրային ծառայության համարանիշը (եթե չունեք՝ չունենալու մասին տեղեկանք),
 • Ձեր գործատուից ստացված տեղեկանք առ այն, որ դրոշմանիշային վճարները պահվել են հենց Ձեզնից: Եթե վճարել եք դրոշմանիշային վճարը մի քանի հիմքով, պետք է ներկայացնել յուրաքանչյուր գործատուից ստացված տեղեկանք:

 

* Պաշտպանության նախարարությունում, Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, Ազգային անվտանգության ծառայությունում, Ոստիկանությունում, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում, քրեակատարողական ծառայությունում աշխատանքային պայմանագրով աշխատող կամ աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական-իրավական պայմանագրով եկամուտ ստացող անձանց մասով ՊԵԿ-ի փոխարեն տեղեկանքները տրամադրում են այդ մարմինները: