62000 դր.
Էկոմիքս ՍՊԸ
#Մեկըերկուդարձնողներ
1140000 դր.
Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
#Մեկըերկուդարձնողներ
27000 դր.
ԵՐԵՎԱՆԷՆ գիտակրթական հիմնադրամ
#Մեկւերկուդարձնողներ
60000 դր.
Ամերիքան Գլոբալ Գրուփ ՍՊԸ
Մենք մեկը երեք ենք դարձնում
5000 դր.
Իսթոր Փրոջեքթս ՍՊԸ
#Մեկըերկուդարձնողներ
10000 դր.
Սոֆրոն Ինժինիրինգ ՓԲԸ
#Մեկըերկուդարձնողներ
6000 դր.
Տնտեսական հեռանկարների կենտրոն հիմնադրամ
#Մեկըերկուդարձնողներ
54000 դր.
Ֆաբ Գրուպ ՍՊԸ
#Մեկըերկուդարձնողներ
427000 դր.
Հայաստանում ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ
#Մեկըերկուդարձնողներ
50000 դր.
և Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ
#Մեկըերկուդարձնողներ
Էջ
/9